BLOG

Participarea BIS la SIBOS 2009 Hong-Kong"

<Back

Announcement

Participarea BIS la SIBOS 2009 Hong-Kong”, cofinantata din Fondul European de Dezvoltare Regionalaprin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”

S.C. Business Information Systems (BIS) S.R.L. si OI/ AM Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de afaceri, au semnat în20.05.2009 contractul de finantare pentru un proiect care va aveaca rezultat asigurarea unei componente importante din strategia deinternationalizare a companiei Business Information Systems (BIS) S.R.L. prin participarea cu stand propriu si promovarea laconferinta internationala SIBOS 09 – Hong Kong.

Finantarea din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivittaii Economice”, operatiunea “Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare” are ca obiectiv sprijinirea dezvoltarii durabile a IMM-urilor, în vederea realizarii obiectivului general al POS CCE privind cresterea reprezentativitatii produselor din România pe pietele externe, în conformitate cu principiile dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor în comparatie cu productivitatea medie a Uniunii Europene.

Avand adoptate tehnologiile de vârf si standardele de facto impuse la nivel european si la nivelul industriei de plati, BIS isi consolideaza pozitia de competitor de succes pe piata Uniunii Europene si nu numai, aplicând strategia de internationalizare, în cadrul careia proiectul de participare custand propriu si promovare la conferinta internationala SIBOS 2009 -Hong Kong reprezinta un pas important.

Leave a Reply

We use cookies to deliver a cosy experience on our website.

The website is built over Wordpress and it uses plugins to display content as intended.

By accepting this notice, you consent to cookies on this device as per our Cookie Policy.

Some contents or functionalities here are not available due to your cookie preferences!

This happens because the functionality/content marked as “%SERVICE_NAME%” uses cookies kept disabled. To view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.