FinOps Suite for Companies

https://www.fonduri-ue.ro/

We received financial support for a 2-year journey for developing an innovative open source solution for corporate treasuries, as part of the Competitiveness Operational Programme 2014-2020.

The TOSS – Treasure Open Source Software project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Competitiveness Operational Programme 2014-2020, Priority Axis 2 “Information and Communications Technology (ICT) for a competitive digital economy”.

FinOps Suite is the commercial name of the solution developed as part of the TOSS project. FinOps Suite has at its core the FinTPc open source application and the two tools for benchmarking and automated testing.

Components:

The main purpose of the project is to enhance access to ICT in a cost- and time-efficient manner as far as the processing and settlement of corporate financial operations are concerned.

The software is distributed under the GPL v3 open source license and is also available to members of the EURONEST Regional Innovative Cluster IT&C HUB, that Allevo is proudly a part of.

Target Audience of this Project

  • Big manufacturers (automotive, pharma, and energy industries, among others)
  • Service providers (distribution of utilities, distribution of goods, retail chains, and many more)
  • Small and medium enterprises that are collaborating with big manufacturers
  • Financial transactions processors or third-party service providers for certain financial instruments
  • Intra- or inter-sectorial financial infrastructures

In Romanian:

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro. Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Proiect finantat in cadrul POC, Axa prioritara 2, Acțiunea 2.1, Prioritate de investitii 2b. Cod MySMIS: 115724, Nr. Contract Finantare: 101/16.08.2017.

Allevo, în calitate de beneficiar al Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, a demarat miercuri, 16 august 2017, proiectul TOSS (Treasure Open Source Software).

Cu o perioadă de implementare de 31 de luni și o valoare totală de 6.805.370,35 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 3.570.229,17 lei, proiectul are ca scop dezvoltarea unei soluții software inovatoare pentru prelucrarea tranzacțiilor financiare, distribuită în regim open source.

Astfel, rezultatele concrete ale implementării sunt:

1. Un portal pentru comunitatea FINkers United;

2. Portal Allevo reproiectat;

3. O unealtă de testare automată;

4. O unealtă de benchmarking;

5. O suită de aplicații FinTPc.

Soluția software dezvoltată în cadrul proiectului se adresează trezoreriilor de corporații. Proiectul contribuie la sporirea utilizării, calității și a accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, eficientizând costul și durata de procesare și decontare a operațiunilor financiare ale corporațiilor prin:

- optimizarea deciziilor financiare ale corporațiilor, prin dezvoltarea unei suite de aplicații de trezorerie ce va integra toate plățile inițiate de sistemele ERP, resurse umane etc;

- realizarea unei arhitecturi moderne de conectare a corporațiilor la băncile cu care lucrează, permițând corporațiilor să folosească același tip de tehnologie ca cea utilizată de bănci;

- dezvoltarea unui sistem de centralizare a operațiunilor financiare și de trezorerie;

- crearea unei componente de predicție pe termen scurt a fluxurilor de lichidități ce va permite corporațiilor să identifice în avans eventualele riscuri de întârziere a propriilor obligații financiare și să ia măsuri în evitarea acestora;

- oferirea de soluții inovative de prelucrare a tranzacțiilor financiare în regim open source tuturor membrilor Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, din care Allevo face parte.

Grupurile țintă ale acestui proiect sunt: marii producători (industriile automobile, farmaceutica, energie și altele) sau prestatori de servicii (distribuție utilități, distribuție de mărfuri, lanțuri de retail și altele), întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară afaceri în legătură cu mari producători, procesatorii de tranzacții financiare sau furnizori de servicii intermediare pentru unele instrumente financiare, precum și infrastructurile financiare intra- sau inter-sectoriale.

Alte extensii posibile privesc relația corporației cu clienții săi instituționali sau individuali și externalizarea către aceștia a unor informații sau chiar permiterea unor operațiuni financiare care să însoțească schimbul de mărfuri sau servicii.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.