Uncategorized

Titlu proiect

<Back

Announcement

Participarea BIS la SIBOS 09Hong-Kong”, cofinantata din Fondul European de Dezvoltare Regionalaprin Programul Operational Sectorial “Cresterea CompetitivitatiiEconomice”

S.C. Business Information Systems(BIS) S.R.L. si OI/ AM Ministerul Întreprinderilor Mici siMijlocii, Comertului si Mediului de afaceri, au semnat în20.05.2009 contractul de finantare pentru un proiect care va aveaca rezultat asigurarea unei componente importante din strategia deinternationalizare a companiei Business Information Systems (BIS)S.R.L. prin participarea cu stand propriu si promovarea laconferinta internationala SIBOS 09 – Hong Kong.

Finantarea din Fondul European deDezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial”Cresterea Competitivittaii Economice”, operatiunea “Sprijin pentruaccesul pe noi piete si internationalizare” are ca obiectivsprijinirea dezvoltarii durabile a IMM-urilor, în vederearealizarii obiectivului general al POS CCE privind crestereareprezentativitatii produselor din România pe pietele externe, înconformitate cu principiile dezvoltarii durabile si reducereadecalajelor în comparatie cu productivitatea medie a UniuniiEuropene.

Avand adoptate tehnologiile de vârf sistandardele de facto impuse la nivel european si la nivelulindustriei de plati, BIS isi consolideaza pozitia de competitor desucces pe piata Uniunii Europene si nu numai, aplicând strategia deinternationalizare, în cadrul careia proiectul de participare custand propriu si promovare la conferinta internationala SIBOS 09 -Hong Kong reprezinta un pas important.

 

We use cookies to deliver a cosy experience on our website.

The website is built over Wordpress and it uses plugins to display content as intended.

By accepting this notice, you consent to cookies on this device as per our Cookie Policy.

Some contents or functionalities here are not available due to your cookie preferences!

This happens because the functionality/content marked as “%SERVICE_NAME%” uses cookies kept disabled. To view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.