Uncategorized

Incheiere proiect

>Back

Announcement

Finalizarea proiectului “Extinderea afacerii BIS pepiata internationala a solutiilor IT de efectuare a tranzactiilorfinanciare, prin participarea cu stand propriu la conferintamondiala SIBOS 09 Hong-Kong”

S.C. Business Information Systems (BIS) S.R.L. a finalizatîn data de 20.10.2009 activitatile prevazute în contractului definantare nr. 25i/ 20.05.2009 cu Ministerul Întreprinderilor Micisi Mijlocii, Comertului si Mediului de afaceri. Proiectula avut ca rezultat asigurarea unei componente importante dinstrategia de internationalizare a companiei Business InformationSystems (BIS) S.R.L. prin participarea cu stand propriu sipromovarea la conferinta mondiala si târgul international SIBOS 09- Hong Kong, ceea ce va permite extinderea afacerii companiei pepiata externa cu oferta proprie din domeniul solutiilor IT deefectuare a tranzactiilor financiare. Prin realizarea proiectuluise preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 40% în urmatorii3 ani, asigurarea celor 49 locuri de munca existente si crearea a 6noi locuri de munca în cadrul companiei.

Proiectul, care primestefinantare din Fondul European de DezvoltareRegionala Programul OperationalSectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” (Axa Prioritara 1 “Un sistem inovativsi ecoeficient de productie”, Domeniul de interventie 1.1 -“Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata aîntreprinderilor, în special a IMM”, Operatiunea 1.1.3 – “Sprijinpentru accesul pe noi piete si internationalizare”), afost implementat în perioada iunie 2009 – octombrie2009, la sediul BIS din Bucuresti, Calea Vitan 23C, sector 3, si înHong-Kong, la conferinta SIBOS 09.

S.C. Business Information Systems (BIS)S.R.L. are ca obiect de activitate dezvoltarea software-ului deaplicatii si servicii conexe în domeniul solutiilor pentruefectuarea tranzactiilor financiare

Valoarea totala finala aproiectului a fost de 328.255,40 lei, din care valoarea finantariinerambursabile solicitate (din Fondul European deDezvoltare Regionala si Bugetul National) este de187.178,25 lei.

 

We use cookies to deliver a cosy experience on our website.

The website is built over Wordpress and it uses plugins to display content as intended.

By accepting this notice, you consent to cookies on this device as per our Cookie Policy.

Some contents or functionalities here are not available due to your cookie preferences!

This happens because the functionality/content marked as “%SERVICE_NAME%” uses cookies kept disabled. To view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.